Revizyon Burun Estetiği

REVİZYON BURUN ESTETİĞİ

Rinoplasti ameliyatı estetik ameliyatlar içerisinde belki de en zor olan ameliyattır. Revizyon Rinoplasti (Sekonder Rinoplasti) ise Primer Rinoplasti ile karşılaştırıldığında çok daha karmaşık ve zordur.

Revizyon burun ameliyatları, önceki ameliyata bağlı olarak doku planlarının bozulmuş olması, cilt ile kıkırdak ya da kemik çatı arasında oluşan yapışıklıklar ve kıkırdak ya da kemik dokularda oluşmuş hasar ve deformiteler nedeni ile cerrahi açıdan önemli zorluklar içeren müdahalelerdir. Revizyon Rinoplasti ameliyatının zorluğuna neden olan en önemli unsurlar ise daha önceki ameliyata bağlı oluşan cilt altı yara dokusu ( skar dokusu ) ve cilt kalitesindeki bozulmadır.

Kıkırdak ve kemik iskelette önceki ameliyata bağlı gelişen bozulmalar ve eksikler vücudun çeşitli sahalarından alınan greftler ile yerine konularak, desteklenerek veya fazlalıklar çıkarılarak düzeltilebilir; fakat cilt kalitesi tam olarak eski haline döndürülemez.
Bütün bunlar dikkate alındığında Revizyon Rinoplasti’nin primer Rinoplasti ameliyatına göre ( ilk defa yapılan burun estetiği ameliyatı ) çok daha zor bir ameliyat olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle revizyon ameliyatlarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için mevcut problemlerin çok iyi analiz edilmesi, ameliyat sırasında uygulanabilecek alternatif yaklaşımların önceden planlanarak gereken hazırlıkların yapılması ve ameliyatı yapacak cerrahın bu tür vakalardaki bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

Özellikle büyük müdahaleler gereken revizyon rinoplasti ameliyatında kıkırdak greft ihtiyacı olabilmektedir. Kıkırdak kaynağı olarak en uygun yer yine hastanın kendi burun kıkırdağı yani burun içerisindeki kıkırdak duvar olan septum’dur, eğer septum’da yeterli kıkırdak dokusu yoksa kulak kıkırdağı, eğer kulak bölgesindeki kıkırdak dokusu ihtiyacı karşılayamayacaksa da hastanın kaburga kıkırdağı kullanılır.

Burun içinde yeterince kıkırdak bırakılmamış ve kulak kıkırdağı uygun olmayan hastalarda kaburga kıkırdağının doğru teknikle alınması, hazırlanması ve kullanılması çok önemlidir.
Kaburga kıkırdağı alınması için ise kadınlarda kesi izi bölgesini meme çizgisinin altına gelecek şekilde planlanmaktadır ve işlem sonrasında yaklaşık 2 ila 4 cm civarında estetik dikiş atılması sonrası ince bir iz hattı oluşturmaktadır. Bu gibi işlemler ve burunda daha önceki müdahaleler nedeniyle oluşan sert yara dokusu olan skar dokusu revizyon ameliyatlarının zorluğunu oluşturmaktadır.

Revizon burun estetiği ameliyatı için danışmanlık randevusu alın

Revizyon Burun ameliyatının boyutu ve süresi değişiklik göstermektedir

Revizyon ameliyatı gerektiren görsel problemler de farklı kategorilere ayrılabilir;
* Estetik açıdan belirgin bir problem olmamasına karşın hastanın arzu ettiği sonucun elde edilmemesi,
* Küçük müdahaleler ile düzeltilebilecek olan Burun sırtında milimetrelik hafif çıkıntı ve düzensizlikler, burun ucundaki hafif asimetriler,
* Kıkırdak ya da kemik yapılarda kayıp ya da bozulma ile birlikte burun solunumunu olumsuz etkileyebilen genellikle kulak veya kaburgadan kıkırdak greft alınarak düzeltilmesi gereken ciddi asimetri ve deformiteler.
Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Revizyon Burun ameliyatının süresi basit lokal anestezi altında müdahalelerden ( sıklıkla 15-30 dakikayı aşmayan operasyon süresi mevcuttur ) kulak veya kaburgadan kıkırdak greft alınarak burnun yeniden şekillendirilmesini gerektirecek müdahalelere kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durumda ameliyat süreleri 4-6 saati bulabilmektedir.

 

Revizyon burun ameliyatı gerektiren nedenler sıklıkla şunlardır

  • Burun ucu ve sırtında gelişen asimetriler
  • Burun ucu düşüklüğü
  • Burun ucunun aşırı daraltılması
  • Burun ucu kıkırdaklarında sıkılmış görünümün ortaya çıkması
  • Burun yan kemik duvarların aşırı zayıflatılmış olması
  • Asimetrik yan kemik duvar çökmeleri
  • Burun kanatlarında çökme ve deride çekintilerin gelişmesi
  • Burun kemik çatıda açıklık kalması ve ters-V şeklinde deri çöküntüleri oluşması
  • Burun kıkırdak ve kemik yan duvarların aşırı daraltılması sonucunda hem estetik hem de fonksiyonel sorunların olması
  • Burun içindeki orta kemik kıkırdak bölmenin – yani septumun yetersiz düzeltilmesi veya aşırı zayıflatılması sonucu gelişen burun sırtında çökme ve semer burun deformiteleri gelişmesi.
Dr Furkan Özer Fotoğrafı

Furkan Özer

CEO
1986 yılında Sakarya Sapanca’da doğdu. İlkokul eğitimini Adapazarı Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sakarya Anadolu Lisesi ve Sakarya Fen lisesi’nde 1997-2004 yılları arasında tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2012-2018 yıllarında Hacettepe Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında (KBB) Uzmanlık Eğitimini aldı.
Dr Furkan Özer Fotoğrafı

Furkan Özer

CEO
1986 yılında Sakarya Sapanca’da doğdu. İlkokul eğitimini Adapazarı Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sakarya Anadolu Lisesi ve Sakarya Fen lisesi’nde 1997-2004 yılları arasında tamamladı. 2012 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2012-2018 yıllarında Hacettepe Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında (KBB) Uzmanlık Eğitimini aldı.

GERÇEK SİZİ
ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLAYIN